lyhenteet Lumisoft mobiilisanakirjat
Lumisoft mobile dictionaries

a, adj adjektiivi adjective
adv adverbi adverb
alat alatyylissä, alatyylisesti vulgar, offensive language
Am amerikanenglantia American English
anat anatomia anatomy
apuv apuverbi auxiliary verb
ark arkikielessä, arkikielinen colloquial, informal language
atk tietokoneala, automaattinen tietojenkäsittely computing
aut autoilu, autotekniikka automobiles
autourh autourheilu car racing
biol biologia biology
Br britannianenglantia British English
Brit Britanniassa, brittiläinen in Britain, British
dipl diplomatia diplomacy
el eläintiede zoology
elok elokuva-ala cinema
ent entinen former, in former times
erik erikoismerkitys, erikoisesti especially
esim esimerkiksi for example
EU Euroopan unionissa in the European Union
fon fonetiikka phonetics
fys fysiikka physics
fysiol fysiologia physiology
geol geologia geology
geom geometria geometry
halv halventavasti derogatory
henk henkilöstä of a person
hist historia history
horosk horoskoopeissa in horoscopes
ilm ilmailu aviation
iron ironinen, ironisesti ironic
itr intransitiiviverbi intransitive verb
jalkap jalkapallo football
kasv kasvitiede botany
kem kemia chemistry
kiel kielitiede, kielioppi linguistics, grammar
kirj kirjallisessa tyylissä formal, literary
kirjanp kirjanpito bookkeeping
kirjap kirjapainoala printing, typography
konj konjunktio conjunction
konkr konkreettisesti concrete sense
korttip korttipelit card games
kosmet kosmetiikka cosmetics
koul kouluissa, koululaiskielessä school [language]
ks katso see
kuv kuvakielessä, kuvallisesti figuratively
käs käsityöt needlework
lak lakikielessä, lakitiede law, legal
last lasten kielessä, lapsille puhuttavassa kielessä used by or to children
leik leikillinen, leikillisesti jocular
liik liikeala, liike-elämä business
lyh lyhenne abbreviation
läh lähinnä approximately
lääk lääketiede medicine
m myös also
maant maantiede geography
maat maatalous agriculture
mat matematiikka mathematics
mer merenkulku mautical, naval
mus musiikki music
myt mytologia mythology
nyrkk nyrkkeily boxing
pl monikko, monikollisena plural, when used in the plural
pol politiikka politics
postp postpositio postposition
prep prepositio preposition
pron pronomini pronoun
psyk psykologia psychology
puh puhelin telephone
® rekisteröity tavaramerkki registered trademark
raam raamatullinen, Raamatussa biblical
rad radioala radio
rak rakennusala, arkkitehtuuri building trade, architecture
rats ratsastus riding
rautat rautatieala railways
run runousoppi poetics
ruok ruokatalous, ruoka-ala cookery
s, subst substantiivi noun
šakk šakkipeli chess
sg yksikkö, verbi yksikössä singular, used with a singular verb
slg slangia slang
sot sotilaskielessä, sotilasala military
sähk sähköala electricity
t. tai or
tal taloustiede, -elämä economics
tav tavallisesti usually
tett teatteri theatre
tekn tekniikka technical, engineering
tekst tekstiilit textiles
tms tai muuta sellaista etc
tr transitiiviverbi transitive verb
tv televisio television
täht tähtitiede astronomy
urh urheilu sports
US Yhdysvalloissa in the United States
usk uskonto religion
valok valokuvaus photography
vanh vanhentunut archaic, old-fashioned
voim voimistelu gymnastics
yl yleensä usually
yliop yliopisto university
ym, yms ynnä muuta [sellaista] etc.